Art Shop Prague -

Tak trochu jiné dárky a bytové doplňky. Přijďte se podívat.

Get Adobe Flash player
Čeština English русский

 Košík

 x 
košík je prázdný

Obchodní podmínky Art Shop Prague
logo-vendor

Všeobecné podmínky

Zasláním objednávky akceptuje zákazník Obchodní podmínky pro nákup zboží od firmy NIKOLOVA s.r.o. Další vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí pouze těmito Obchodními podmínkami a pro obě strany jsou závazné. Obchodní podmínky jsou platné v tom znění a rozsahu, ve kterém jsou zveřejněny na internetových stránkách www.artshopprague.cz v den zaslání objednávky.

Kupující a prodávající se dohodli, že pokud není těmito Obchodními podmínkami stanoveno jinak, platí pro obě strany právní ustanovení a obecně platné předpisy platné v České republice, zejména pak Obchodního zákoníku. Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2012

Předmět objednávky a místo plnění

Předmětem smlouvy je návrh nákupu zboží uvedeného v objednávce. Místem plnění se rozumí sídlo firmy NIKOLOVA s.r.o., kde je zboží vydáno.

Objednávka

Pokud si vyberete z naší nabídky konkrétní produkty a odešlete elektronickou objednávku, popřípadě objednáte zboží telefonicky (identifikační údaje vyplní operátor), potvrzujete tím závaznost Vaší objednávky – návrhu kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat jednoznačnou identifikaci kupujícího. (Jméno či název subjektu, právní formu, adresu, telefonní spojení, případně IČO a DIČ). Samotná kupní smlouva vzniká vystavením faktury na konkrétní výrobky na základě objednávky. K jejímu uzavření se nevyžaduje formální potvrzení prodávajícím.

U vybraných, zejména cenově náročnějších obchodních případů si prodávající vyhrazuje právo vyžádat autorizaci objednávky kupujícím písemně. Zároveň může prodávající požadovat finanční zálohu po kupujícím. Pokud kupující zálohu či autorizaci odmítne je objednávka považována za neplatnou.

Ceny

Ceny výrobků uvedených na www.asrtshopprague.cz jsou stanoveny dle aktuálního ceníku společnosti NIKOLOVA s.r.o., jsou platné v okamžiku objednání formou elektronické objednávky v čistých cenách bez balného, dopravného. Veškeré ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH pro Českou republiku. Pro ostatní země jsou ceny uvedeny v měně EUR. Ceny se mohou lišit při převzetí objednávky formou: faxu, telefonu, e-mailu, osobního objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího oznámení.

Dodávka a dodací lhůta

Běžné výrobky budou připraveny k přepravě do 48 hodin, pokud jsou u dodavatele skladem. Ostatní dodávky zboží budou s kupujícím konzultovány telefonicky nebo jinou formou. Zboží dodáme prostřednictvím přepravní služby Česká pošta a.s. na kupujícím uvedenou adresu, nebo si kupující zajistí dopravu vlastní v běžné pracovní době od 10:00 do20:00 každý den. Při osobním odběru kupující provede kontrolu a potvrdí správnost převzetí. Převezme daňový doklad (fakturu)/dodací list. K dodávce je účtováno balné a přepravné. Předáním se rozumí předání zboží prvnímu přepravci dle INCOTERMS 2000 – FCA. Váha zboží a množství zboží může být v toleranci +-3% kg, ks, m.

Platba

Platba za zboží objednané prostřednictvím systému www.artshopprague.cz je realizována formou dobírky, nebo bankovním převodem. Bankovním převodem se rozumí obdržení 100% z fakturované částky na účet AGNEZIA s.r.o.. před uskutečněním dodání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy slouží i jako daňový doklad a dodací list.
Pro stálé obchodní partnery je možno dohodnout platbu převodním příkazem s určitou lhůtou splatnosti. Pro změnu platebních podmínek je nutná písemná žádost adresovaná řediteli společnosti NIKOLOVA s.r.o.

Záruka, servis a reklamace

Uvedeno v Reklamačním řádu společnosti NIKOLOVA s.r.o. Zboží je dodáváno dle norem DIN, případně PN, tak jak je uvedeno na faktuře k příslušné dodávce. Pokud tak není uvedeno, jsou výrobky dodávány dle návrhu, výkresové dokumentace firmy NIKOLOVA s.r.o.


O prodejci
Kontakt